Wsparcie użytkownika

Instrukcje użytkownika

Przed rozpoczęciem pracy w systemie, zachęcamy wszystkich użytkowników do zapoznania się z instrukcjami użytkownika systemu BDO oraz filmami instruktażowymi.

Baza wiedzy

Zapraszamy do skorzystania z najczęściej zadawanych pytań zawartych w Bazie Wiedzy.

W kwestii rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zasady przetwarzania danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych gromadzonych w systemie BDO jest Minister Klimatu z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
  • Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/polityka-prywatnosci.

Pomoc techniczna systemu BDO

Zachęcamy do kontaktu z centrum wsparcia BDO, gdzie można zgłosić pytanie, uwagę lub problem z działaniem systemu BDO. Zapraszamy do kontaktu poprzez:

  • formularz kontaktowy wybierając odpowiedni temat zgłoszenia; zgłoszenie błędu droga elektroniczną powinno zawierać co najmniej: opis miejsca wystąpienia błędu (typ karty przekazania/ewidencji, zakładka, sekcja, pole, dział/tabela wniosku itd.), opis kroków i czynności, które doprowadziły do wystąpienia błędu oraz komunikaty generowane przez system,
  • nr telefonu: 22 34 04 050 – infolinia BDO nie prowadzi konsultacji w zakresie klasyfikacji odpadów, a także interpretacji prawnych.

Kontakt w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

  • nr telefonu: 22 369 20 65